Thông tin chung

Navigation

User login

Tuyển sinh

Visitors

  • Total Visitors: 902572
  • Unique Visitors: 64687
  • Published Nodes: 372
  • Since: 05/15/2013 - 09:48

Thông báo dời lịch thi lại học kỳ II, 2014-2015

Do trường tổ chức học lại đợt vét cho học sinh các khóa 13A, 12B, 11B nên lịch thi lại học kỳ II sẽ bắt đầu từ ngày 20/7/2015 đến 25/7/2015

Thông báo đăng ký học lại đợt vét

Thông báo đăng ký học lại đợt vét Xem

Kết luận của Ban giám hiệu ngày 29/6/2015

Kết luận của Ban giám hiệu ngày 29/6/2015  Xem

Lịch phòng thi HKII, 2014-2015

1. Lịch phòng thi HKII, 2014-2015 Xem

Thông báo làm thủ tục nhập học ĐH Trà Vinh tháng 04/2015

1. Ngành Luật VLVH     Xem

2. Ngành Luật LT          Xem

3. Ngành Kế toán          Xem

Kết quả thi Đại học Trà Vinh Tháng 04/2015

1. Kết quả thi Đại học Trà Vinh Tháng 04/2015  Xem

2. Thông báo phúc khảo bài thi tháng 04/2015 Xem

Lịch thi học kỳ II, 2014-2015

1. Lịch thi học kỳ II-20142015 Xem

2. Lịch thi học kỳ II-20142015 Xem (học lại)

 

Điểm thi Đại học Trà Vinh - Tháng 04/2015

 

1

 Kế toán liên thông dưới 36 tháng

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2015

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2015 Xem

Kế hoạch thi học kỳ II, 2014-2015

Kế hoạch thi học kỳ II, 2014-2015 Xem

Pages