Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

I. Sơ đồ tổ chức

II. Danh sách BCH Công đoàn trường

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng Chủ tịch
2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc Phó chủ tịch
3. Đồng chí Trần Thanh Dũng CN.UBKT
4. Đồng chí Phùng Đình Hòa Ủy viên ban chấp hành
5. Đồng chí Thiều Quang Phước Ủy viên ban chấp hành
6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy Ủy viên ban chấp hành
7. Đồng chí Võ Hoàng Nhu Ủy viên ban chấp hành

III. Ban Thanh tra Nhân dân

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Tam Trưởng ban         
2. Đồng chí Phạm Văn Nhã Thành viên
3. Đồng chí Trịnh Phương Thùy Thành viên