Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Liên hệ

Trang Thông tin điện tử Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thut An Giang

http://aetc.edu.vn

Quốc Lộ 91, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Điện Thoại:   0296 3688296      - Fax: 02963 3688296

Email: trungcapktktag@angiang.edu.vn