Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Thông báo về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu biên giới và BĐBP năm 2018

1. Công văn 369 của BCH Đoàn tỉnh An Giang về việc đẩy mạnh tuyên truyền tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng năm 2018 Xem
2. Công văn 92 của BCH Đoàn huyện Châu Phú về việc phát động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng năm 2018 Xem