Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch thi Đại học

STT

Lớp

Download

Ghi chú

1

Lớp Liên thông Đại học Kế toán

Xem

 
2 Lịch thi lại lớp DE13L7721 Xem  
3 Lịch thi lại lớp DB14L772

Xem

Xem

 
4 Lịch thi lại lớp DB13L7721 Xem  
5 Lịch thi lại lớp DE13KT772 Xem  
6

Lịch thi lại lớp DE13TY772

Xem

 
7 Lịch thi lại lớp DE13L772    
8 Lịch thi lại lớp DB13L772 Xem  
9 Lịch thi lại lớp DE14L772

Xem

 

10 Lịch thi lại lớp DE14KT772 Xem  
11 Lịch thi lớp luật VB 2-Cần Thơ Xem  
12 Lịch thi lớp DE14NN772 Xem  
13 Lịch thi lớp DB14L7721 Xem  
14 Lịch thi lớp DE15NN772 Xem  
15 Lịch thi lớp DB15L772

Xem

 
16 Lịch thi lớp DE15KT772 Xem  
17 Lịch thi lớp Luật VB 2 CP1532H1-Cần Thơ Xem  
18 Lịch thi lớp DB15L7721 Xem  
19 Lịch thi lớp DE15L7721 Xem  
20 Lịch thi lớp DE15NN7721 Xem (Lịch học lại
 và thi lại)
21 Lịch thi lớp DE15L772 Xem  
22 Lịch thi lớp DE15KT7721 Xem  
23 Lịch thi lớp DB16L772 Xem  
24 Lịch thi lớp DE16NN772 Xem