Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTS18BBP2

Bảng điểm mẫu

STT

Học phần

Download

1 Chính trị Xem
2 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Xem
3 Giáo dục thể chất Xem
4 Khí tượng thủy văn Xem
5 Pháp luật Xem
6 Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Xem
7 Sinh lý động vật thủy sản Xem
8 Tin học Xem
9 Tiếng anh