Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTS19BBP

Bảng điểm mẫu

HKII

STT

Môn Học 

Download

1 Giáo dục chính trị Xem
2 Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống GXNN Xem
3 Kỹ thuật vận chuyển động vật thủy sản Xem
4 Bệnh học thủy sản Xem
5    
6    
7  

HKI

 

STT

Môn Học 

Download

1 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Xem
2 Giáo dục thể chất Xem
3 Pháp luật Xem
4 Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Xem
5 Sinh lý động vật thủy sản Xem
6 Sinh vật thủy sinh Xem
7 Tin học Xem