Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTS19BBP

Bảng điểm mẫu

 

HKIII

STT

Môn Học 

Download

1 Công trình và tb trong ntts Xem
2 Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống cá NN Xem
3 Sử dụng thuốc và hóa chất thủy sản Xem
4 Tiếng Anh Xem
5 Giáo dục QP-AN Xem
6 Khí tượng thủy văn Xem

HKII

STT

Môn Học 

Download

1 Giáo dục chính trị Xem
2 Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống GXNN Xem
3 Kỹ thuật vận chuyển động vật thủy sản Xem
4 Bệnh học thủy sản Xem
5 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt Xem
6    
7  

HKI

 

STT

Môn Học 

Download

1 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản Xem
2 Giáo dục thể chất Xem
3 Pháp luật Xem
4 Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Xem
5 Sinh lý động vật thủy sản Xem
6 Sinh vật thủy sinh Xem
7 Tin học Xem