Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT AN GIANG

1. TỔNG QUAN

Tên trường: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.    Mã trường: TCD 5106

Địa chỉ: xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Điện thoại: (02963) 688296                                  Fax:02963-688296

Website:http://aetc.edu.vn/                                             E-Mail:trungcapktktag@angiang.edu.vn

a.Quá trình thành lập, xây dựng và phát triển:

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, tiền thân là trường Trung học Nông nghiệp An Giang được thành lập năm 5/11/1981. Tháng 05/2005, trường Trung Học Nông Nghiệp được sáp nhập với Khoa Nông Nghiệp-TNTN, trở thành Cơ sở 2 của trường Đại Học An Giang.

Tháng 8 năm 2012, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập, trên cơ sở tách cơ sở 2 của trường Đại học An Giang.

Trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo được nhiều công chức, viên chức ngành nông nghiệp cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận.

b.Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý:

Hiện tại Nhà trường có một đội ngũ với hơn 60 giáo viên và nhân viên cơ hữu, thuộc 02 khoa và 04 phòng ban, đang làm công tác giảng dạy và công tác tại các phòng ban. Trong đó, tất cả các giáo viên đều có trình độ đại học, hơn 60% giáo viên của trường đã có trình độ sau đại học. 

Các giáo viên tham gia giảng dạy đều có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

c.Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo:

- Hệ chính quy: Hiện nay, với 06 ngành Trung cấp, nhà trường đang đào tạo khoảng 600 học sinh/khóa.

- Hệ vừa làm vừa học: Trường đang liên kết với các trường Trung cấp nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh mở các lớp Trung cấp, Sơ cấp các ngành Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, … phục vụ cho nhu cầu nguồn lực lao động có tay nghề của các địa phương.

d.Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình:

Hiện nay, nhà trường đã đầu tư xây dựng và trang bị các trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho 48 phòng học lý thuyết (trung bình khoảng 117 m2/ phòng); 01 phòng thí nghiệm; hệ thống trại và xưởng thực hành; 84 bộ máy vi tính nhằm trang bị cho công tác giảng dạy, thực hành và công tác văn phòng, hỗ trợ cho cho công tác dạy và học đạt hiệu quả cao nhất.

Trường có 1 thư viện có diện tích hơn 90 m2 với  850 đầu sách các loại. Trường đang xúc tiến xây dựng kế hoạch xây dựng một thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tự học, tự nâng cao trình độ cho học sinh và cập nhật kiến thức của đội ngũ giáo viên.

Trường đã trang bị khu ký túc xá với 66 phòng ở, có thể đảm bảo đủ chỗ ở cho học viên trong thời gian theo học tại trường.  

2. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Sứ  mệnh: Giữ vững vai trò và trách nhiệm là Trường Trung cấp nghề nghiệp trọng điểm, đa ngành của tỉnh; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật cho tỉnh An Giang và những tỉnh lân cận.

- Tầm  nhìn: Phấn đấu đến năm 2020 trường trở thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

- Giá trị cốt lõi: Chất lượng - Hiệu quả - Phát triển.

3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

a.        Chức năng:

- Đào tạo chính quy trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp. Thời gian đào tạo trình độ trung cấp 1,5 năm đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tương đương; thời gian đào tạo 2 năm  đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương. Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp từ 03 tháng đến dưới 1 năm;

- Bồi dưỡng nâng cao, cập nhật chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu của địa phương và xã hội;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng khoa học vào thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học– kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật;

- Đào tạo thường xuyên trình độ trung cấp, sơ cấp khi có đủ điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất và được phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang;

- Liên kết với các trường đại học đào tạo hệ vừa làm vừa học và hệ liên thông một số ngành có nhu cầu đào tạo ở địa phương theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b.      Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bồi dưỡng và đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên theo thẩm quyền được phân cấp quản lý;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn 5 năm và 10 năm;

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;

- Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo trên cơ sở các quy định về chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhTổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình của các ngành đào tạo sơ cấp, trung cấp để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường, bảo đảm có đủ giáo trình giảng dạy, học tập. Việc biên soạn hoặc lựa chọn và duyệt giáo trình các ngành đào tạo trung cấp, sơ cấp thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học - kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

- Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất, giao cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá;

- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chi cho các hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội;

- Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục - thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường;

- Thực hiện công khai cam kết về chất lượng đào tạo và công khai về chất lượng đào tạo thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và về thu chi tài chính. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.