Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19A

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa  Xem
2 GD Chính trị  Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn  Xem
4 Dược lý Thú y Xem
5 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
6 Pháp luật Xem
7 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
8 Tin học Xem
9 Giáo dục QP-AN Xem
10 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
11 Phương pháp thí nghiệm Xem