Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19B

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT Môn học  
1 Bệnh ký sinh GS Xem
2 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
3 Dinh dưỡng thức ăn Xem
4 Ngoại và sản khoa Xem
5    
6    
7    

HKII

STT Môn học  
1 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem
2 Chăn nuôi gia cầm Xem
3 Giáo dục thể chất Xem
4 Bệnh chó mèo Xem
5 Chăn nuôi heo Xem
6 Chăn nuôi trâu bò dê thỏ Xem
7 Tiếng anh  
     

HKI

STT Môn học  
1 GD Chính trị Xem
2 Dược lý Thú y Xem
3 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
4 Pháp luật Xem
5 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
6 Tin học Xem
7 Giáo dục QP-AN Xem
8 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
9 Phương pháp thí nghiệm Xem