Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19B

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem
2 Chăn nuôi gia cầm Xem
3    

HKI

STT Môn học  
1 GD Chính trị Xem
2 Dược lý Thú y Xem
3 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
4 Pháp luật Xem
5 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
6 Tin học Xem
7 Giáo dục QP-AN Xem
8 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
9 Phương pháp thí nghiệm Xem