Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19CT

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT Môn học  
1 Bệnh ký sinh gia súc Xem
2 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
3 Chăn nuôi gia cấm Xem
4 Chăn nuôi heo Xem
5 Ngoại và sản khoa Xem
6 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem

HKII

STT Môn học  
1 Bệnh chó mèo Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng-AN Xem
4 Pháp luật Xem
5 Phương pháp thí nghiệm Xem
6 Chăn nuôi trâu, bò, dê, thỏ Xem
7 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
8 Tin học Xem

HKI

STT Môn học  
1 Dược lý Thú y Xem
2 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
3 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
6 Tiếng anh Xem