Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD19BPT

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 GD thể chất Xem
2 Lý thuyết kế toán Xem
3 Thống kê ứng dụng Xem
4 Tiếng anh Xem
5 Pháp luật CN Xem
6 Kinh tế học vi mô Xem
7 Kỹ năng giao tiếp Xem