Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD19BPT

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT MÔN  
1 Kế toán doanh nghiệp 2 Xem
2 Soạn thảo văn bản Xem
3 Tài chính doanh nghiệp Xem
4 Thuế Xem
5 Tin học kế toán Xem
     
     
     
     

HKII

STT MÔN  
1 Giáo dục chính trị Xem
2 Kế toán thương mại DV Xem
3

Giáo dục quốc phòng AN

Xem
4 Tin học Xem
5 Pháp luật Xem
6 Lý thuyết tài chính tiền tệ Xem
7 Kế toán doanh nghiệp 1 Xem

HKI

STT Môn học  
1 GD thể chất Xem
2 Lý thuyết kế toán Xem
3 Thống kê ứng dụng Xem
4 Tiếng anh Xem
5 Pháp luật CN Xem
6 Kinh tế học vi mô Xem
7 Kỹ năng giao tiếp Xem