Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTV19B

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Thiết kế trình diễn trên máy tính (Powerpoint) Xem
2    
3    
4    
5    

HKI

STT Môn học  
1 Hệ điều hành Windows Xem
2 Cài đặt máy vi tính Xem
3 Soạn thảo văn bản Xem
4 Giáo dục QP - An ninh Xem
5 Tin học Xem
6 Pháp luật Xem
7 GD chính trị Xem
8 Kỹ năng giao tiếp Xem
9 Lắp ráp, sửa chữa máy vi tính Xem