Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Bảng điểm học lại HKI,2019-2020

TT Môn học  
1 Bệnh cây nn 17b

Xem

2 Bệnh cây nn Xem
3 Côn trùng nn 17b Xem
4 Côn trùng nn Xem
5 Điều tra phdhct Xem
6 Động vật hại nn Xem
7 Giáo dục quốc phòng Xem
8 Kế toán dn 1 Xem
9 Kế toán tmdv Xem
10 Lý thuyết kế toán Xem
11 Pháp luật cn bvtv Xem
12 Phương pháp thí nghiệm Xem
13 Quản lý dhth và qlcd Xem
14 Sinh lý thực vật-gct Xem
15 Sinh thái nn và ptbv Xem
16 Sử dụng thuốc bvtv Xem
17 Thuế  Xem
18 Tiếng anh Xem
19 Tin học kế toán Xem
20 Tin học Xem
21 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem