Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Dạy học online

1. Hệ Giáo dục thường xuyên: Tuần từ 27/4/2020 đến 29/4/2020

Môn Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
Toán Chương IV Bài 3Chương IV Bài 4Chương III (Hình học)Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Bài Giới hạn DS, Bài tập Giới hạn DS Bài 1, Bài 2, Bài 3
Hóa Giải bài tập 29Bài 30Giải bài tập 30Bài 32Giải bài tập 32Bài 33 Bài 29Bài 30Bài 32Bài 31-33Bài 35 Bài 36Bài 38 Bài 25, Bài 26, Bài 27, Bài 28, Bài 29
Sinh Bài 22, Bài 23, Bài 25Bài 26 Bài 38+39, Bài 41Bài 42, Chuyên đề sinh sản ở thực vật, Bài 44, Bài 45 Bài 32, Bài 33Bài 34Bài 35
Sử  Bài 23 Bài 16Bài 19 Bài 23
Địa Bài 27, Bài 28 Nội dung 1, Nội dung 2 Bài Nông nghiệp
Bài 27, Chủ đề Quá trình đẳng nhiệt-đẳng tíchBài 31Chủ đề nội năng - sự biến đổi nội năng Bài 23, Bài suất điện động cảm ứng, tự cảmChủ đề khúc xạ ánh sáng-phản xạ toàn phần Bài Tia Hồng ngoại Tia Tử ngoại Tia X, Bài Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ASBài 33Bài 35
Văn Bài Hồi trống cổ thành, Bài lập dàn ý bài văn nghị luận, Bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtBài Trao duyênBài Chí khí anh hùngBài Văn bản văn học và Bài Hình thức và Ndvbvh Bài Đây thôn vĩ dạ, Bài Chiều tối, Bài Tôi yêu em, Bài Từ ấy Bài chiếc thuyền ngoài xa, Bài ông già và biển cả, Ôn tập phần làm văn, Giá trị văn học và tiếp nhận văn học, Kiểm tra 15 phút lần 2
Tin học   Bài 19, Bài 20, Thực hành  
Giáo dục CD Bài 12Bài 13 Bài 11Củng cố bài 11 Bài 7Bài 8Bài 9, Bài 10

2. Hệ giáo dục nghề nghiệp

TT Lớp Môn
1 TBV19A Sử dụng thuốc BVTV Tiếng Anh Cây trồng 1_2 Sinh lý thực vật - GCT Bệnh cây nông nghiệp    
2 TBV19B Sử dụng thuốc BVTV Tiếng Anh Cây trồng 1_2 Côn trùng nông nghiệp      
3 TKD19B Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh Thuế        
4 TTV19B Anh văn CN Xử lý ảnh Thiết kế trình diễn trên MT Vận hành và sử dụng các TBVPTD      
5 TCN19A Chăn nuôi gia cầm Vi sinh và Bệnh TN Bệnh ký sinh gia súc Chăn nuôi trâu bò-dê thỏ Chăn nuôi heo Ngoại và sản khoa gia súc  
6 TCN19B Chăn nuôi gia cầm Vi sinh và Bệnh TN   Chăn nuôi trâu bò-dê thỏ Chăn nuôi heo    
7 TKD19BPT Thống kê ứng dụng

Kỹ năng giao tiếp

         
8 TPL19BPT Pháp luật            
9 TTS19BBP Giáo dục chính trị            
10 TCN19BAP Giáo dục chính trị            
11 TPL19B1VN Luật lao động            
12 TPL19B2VN Luật lao động            
13 TPL19B2TS Pháp luật Luật hiến pháp và hành chính          
14 TTV18BCT Lắp ráp, sửa chữa MVT Xử lý ảnh Thiết kế Web Lập trình quản lý (Access) Mạng căn bản    
15 TBN18BAP Quản lý chất lượng theo ISO HACCP Bao bì thực phẩm   Công nghệ sau thu hoạch ns      
16 TKD18BCP Tài chính doanh nghiệp Kỹ năng giao tiếp Kế toán doanh nghiệp 2        
17 TCN18BAP Bệnh ký sinh gia súc