Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBN20BAP

Bảng mẫu điểm

HKI

STT Môn học  
1 Giáo dục thể chất Xem
2 Kiểm tra chất lượng nông sản Xem
3 Pháp luật Xem
4 An toàn LĐ và VSTP Xem
5 Kỹ thuật lên men các SPTT Xem
6 Nguyên lý các quá trình CNTP Xem
7 Quản lý chất lượng theo ISO, HACCP Xem
8 Vi sinh thực phẩm Xem