Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTV20B1LX

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 Hệ điều hành windows Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Mạng căn bản Xem
4 Pháp luật Xem
5 Kỹ năng giao tiếp Xem
6 Tin học Xem
7 Lắp ráp, sửa chửa máy vi tính Xem
8 Cài đặt máy vi tính Xem