Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Danh bạ

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐTDĐ

I

BAN GIÁM HIỆU

 

 

1

Trần Thế Vỹ

Hiệu trưởng

0918.752115

2

Trần Thanh Dũng

Phó Hiệu trưởng

0918.537721

II

PHÒNG TỔNG HỢP - TÀI CHÍNH - THIẾT BỊ

 

4

Nguyễn Ngọc Phương Thùy

Trưởng Phòng

0909.433351

5

Thiều Quang Phước

Phó Trưởng Phòng

0343.775884

6

Võ Thúy Ngọc

Thủ quỹ

0903.805229

7

Lê Thị Cẩm Loan

Kế toán

0357.464268

 

Từ Cao Thanh Hà

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0918.887976

8

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Nhân viên phục vụ

0386.006312

9

Hồ Thanh Phong

Nhân viên bảo vệ

0366.377344

10

Nguyễn Văn Sự

Nhân viên bảo vệ

0786.858066

11

Trần Văn Nghĩa

Nhân viên bảo vệ

0942.534744

12

Phan Thanh Tân

Nhân viên lái xe

0384.215453

13

Trần Quốc Thái

Nhân viên

0918.031682

 

Trịnh Phương Thùy

Nhân viên (kiêm nhiệm)

0978.186609

14

Mã Thị Ngọc Tuyền

Nhân viên

0339.822730

III

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

15

Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc

Trưởng Phòng

0964.124249

16

Đỗ Trần Minh Luân

Phó Trưởng Phòng

0919.566317

17

Nguyễn Mai Anh Thư

Nhân viên

0948.363345

 

Võ Thị Mỹ Dung

Kiểm dịch viên (kiêm nhiệm)

0916.765503

IV

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

18

Phùng Đình Hòa

Trưởng Phòng

0918.800639

19

Phạm Hữu Phương

Phó Trưởng Phòng

0918.140044

20

Nguyễn Văn Hở

Phó Trưởng Phòng

0939.074866

21

Võ Thanh Tùng

Chuyên viên

0919.044722

22

Võ Hoàng Nhu

Chuyên viên

0919.266327

23

Nguyễn Ngọc Đảm

Nhân viên

0834.651223

 

Võ Văn Mai

Nhân viên (kiêm nhiệm)

0919.473868

 

Nguyễn Thanh Phong

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0988.975796

 

Ngô Tòng Dương

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0354.572868

 

Danh Quyền

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0919.266680

 

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0968.774241

 

Lê Minh Sơn

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0917.277834

V

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - BỘ MÔN CHUNG

 

24

Lương Hoàng Khải

Trưởng Khoa

0977.005028

25

Nguyễn Tấn Nhựt

Phó Trưởng Khoa

0987.021868

26

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Giáo viên

0382.210938

27

Phạm Phúc Lâm

Giáo viên

0918.584022

28

Phạm Kỳ Sơn

Giáo viên

0913.987825

29

Nguyễn Thị Quốc Hương

Giáo viên

0349.517769

30

Dương Thị Thúy Vân

Giáo viên

0358.974741

31

Ngô Tòng Hiếu

Giáo viên

0978.189836

32

Trần Phương Thảo

Giáo viên

0912.680269

33

Nguyễn Xuân Kiều

Giáo viên

0989.714772

34

Nguyễn Thị Thúy Anh

Giáo viên

0917.912791

VI

KHOA KỸ THUẬT - NÔNG NGHIỆP

35

Lê Thanh Tùng

Trưởng Khoa

0919.094732

36

Trương Quốc Bình

Phó Trưởng Khoa

0986.993179

VI.1

BM CHĂN NUÔI - THÚ Y

 

37

Nguyễn Hữu Tam

Trưởng Bộ môn

0868.611480

38

Đặng Thanh Hoài

Giáo viên

0948.989319

39

Nguyễn Thành Ải

Giáo viên

0978.478558

40

Phạm Minh Ngà

Giáo viên

0987.687686

41

Trần Thị Thanh Thúy

Giáo viên

0919.712403

VI.2

BM CƠ KHÍ

 

 

42

Ngô Tòng Dương

Trưởng Bộ môn

0354.572868

VI.3

BM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

Trương Quốc Bình

Trưởng Bộ môn

0986.993179

 

Trần Thanh Dũng

Phó Hiệu trưởng

0918.537721

43

Nguyễn Thanh Xuân

Giáo viên

0914.675572

44

Võ Thị Mỹ Dung

Kiểm dịch viên

0916.765503

VI.4

BM KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

 

Lê Thanh Tùng

Trưởng Bộ môn

0919.094732

45

Nguyễn Quốc Trinh

Giáo viên

0388.003738

46

Trần Thanh Tùng

Giáo viên

0919.210710

47

Thạch Như Hiền

Giáo viên

0949.953476

48

Huỳnh Kim Tiên

Giáo viên

0973.398936

49

Ngô Thị Thanh Tâm

Giáo viên

0988.801057

50

Nguyễn Tiến Đạt

Giáo viên

0888.909005

51

Cao Thị Thùy Trang

Giáo viên

0364.497007

52

Nguyễn Thị Bích Thắm

Giáo viên

0918.386267

53

Quách Trung Thinh

Giáo viên

0919.748981

54

Phạm Thị Ngọc An

Kiểm nghiệm viên

0976.989069

55

Danh Quyền

Giáo viên

0919.266680

VII

KHOA KINH TẾ - LUẬT - CNTT

 

56

Phạm Văn Nhã

Trưởng Khoa

0985.954438

VII.1

BM TIN HỌC

 

 

57

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng Bộ môn

0988.975796

 

Phạm Văn Nhã

Trưởng Khoa

0985.954438

58

Trần Phước Lập

Giáo viên

0946.366459

VII.2

BM LUẬT

 

 

59

Trịnh Phương Thùy

Trưởng Bộ môn

0978.186609

60

Thạch Bền

Giáo viên

0386.124888

61

Võ Văn Mai

Nhân viên

0919.473868

VII.3

BM KINH TẾ

 

 

62

Từ Cao Thanh Hà

Trưởng Bộ môn

0918.887976

63

Mã Thị Ngọc Anh

Giáo viên

0989.780139

64

Lê Thị Huỳnh Như

Giáo viên

0939.007570

65

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Giáo viên

0969.992069

66

Lê Minh Sơn

Giáo viên

0917.277834

VIII

CÁC PHÒNG BAN

 

 

1

Đào tạo

 

02963.689036

2

Tổng hợp -Tài chính - Thiết bị

 

02963.688296

3

Công tác Học sinh - Quan hệ DN

 

02963.688607

4

Bảo vệ cổng (CS1)

 

02963.688707

5

Tổ đào tạo nghề ngắn hạn

 

02963.684048