Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Danh bạ

Danh bạ điện thoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐTDĐ

I

BAN GIÁM HIỆU

 

 

1

Cao Văn Thích

Hiệu trưởng

0913.797199

2

Nguyễn Ngọc Hưng

Phó Hiệu trưởng

0913.992351

3

Lý Hùng Cường

Phó Hiệu trưởng

0913.783511

II

PHÒNG TỔNG HỢP - TÀI CHÍNH - THIẾT BỊ

 

4

Nguyễn Ngọc Phương Thùy

Trưởng Phòng

0909.433351

5

Thiều Quang Phước

Phó Trưởng Phòng

01643.775884

6

Võ Thúy Ngọc

Thủ quỹ

0903.805229

7

Lê Thị Cẩm Loan

Kế toán

0907.314909

 

Từ Cao Thanh Hà

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0918.887976

 

Diệp Thanh Hiếu

Nhân viên (kiêm nhiệm)

0973.822788

 

Trần Phước Lập

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0946.366459

8

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Nhân viên phục vụ

01686.006312

9

Hồ Thanh Phong

Nhân viên bảo vệ

01666.377344

10

Nguyễn Văn Sự

Nhân viên bảo vệ

01286.858066

11

Trần Văn Nghĩa

Nhân viên bảo vệ

0942.534744

12

Phan Thanh Tân

Nhân viên lái xe

01684.215453

 

Trịnh Phương Thùy

Nhân viên (kiêm nhiệm)

0978.186609

13

Mã Thị Ngọc Tuyền

Nhân viên

01639.822730

III

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

14

Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc

Trưởng Phòng

0964.124249

15

Đỗ Trần Minh Luân

Phó Trưởng Phòng

0919.566317

16

Nguyễn Mai Anh Thư

Nhân viên

0948.363345

 

Võ Thị Mỹ Dung

Kiểm dịch viên (kiêm nhiệm)

0916.765503

 

Nguyễn Thanh Xuân

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0914.675572

IV

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

17

Phùng Đình Hòa

Trưởng Phòng

0918.800639

18

Phạm Hữu Phương

Phó Trưởng Phòng

0918.140044

19

Nguyễn Văn Hở

Phó Trưởng Phòng

0939.074866

20

Võ Thanh Tùng

Chuyên viên

0919.044722

21

Võ Hoàng Nhu

Chuyên viên

0919.266327

22

Nguyễn Ngọc Đảm

Nhân viên

01234.651223

 

Võ Văn Mai

Nhân viên (kiêm nhiệm)

0919.473868

 

Nguyễn Thanh Phong

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0988.975796

 

Ngô Tòng Dương

Giáo viên (kiêm nhiệm)

01654.572868

 

Danh Quyền

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0919.266680

 

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0968.774241

 

Lê Minh Sơn

Giáo viên (kiêm nhiệm)

0917.277834

V

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - BỘ MÔN CHUNG

 

23

Lương Hoàng Khải

Trưởng Khoa

0979.005028

24

Nguyễn Tấn Nhựt

Phó Trưởng Khoa

0987.021868

25

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Giáo viên

01682.210938

26

Phạm Phúc Lâm

Giáo viên

0918.584022

27

Phạm Kỳ Sơn

Giáo viên

0913.987825

28

Nguyễn Thị Quốc Hương

Giáo viên

01649.517769

29

Dương Thị Thúy Vân

Giáo viên

01658.974741

30

Ngô Tòng Hiếu

Giáo viên

0978.189836

31

Trần Phương Thảo

Giáo viên

0912.680269

32

Nguyễn Xuân Kiều

Giáo viên

0989.714772

33

Huỳnh Phạm Diễm Phương

Giáo viên

01698.053054

34

Trần Bích Phượng

Giáo viên

0939.018681

35

Nguyễn Thị Thúy Anh

Giáo viên

0917.912791

VI

KHOA KỸ THUẬT - NÔNG NGHIỆP

36

Trần Thanh Dũng

Trưởng Khoa

0918.537721

37

Trương Quốc Bình

Phó Trưởng Khoa

0986.993179

VI.1

BM CHĂN NUÔI - THÚ Y

 

38

Nguyễn Hữu Tam

Trưởng Bộ môn

0868.611480

39

Đặng Thanh Hoài

Giáo viên

0948.989319

40

Nguyễn Thành Ải

Giáo viên

0978.478558

41

Phạm Minh Ngà

Giáo viên

0987.687686

42

Trần Thị Thanh Thúy

Giáo viên

0919.712403

VI.2

BM CƠ KHÍ

 

 

43

Ngô Tòng Dương

Trưởng Bộ môn

01654.572868

44

Đỗ Hoàng Minh

Chuyên viên

0985.858833

45

Trần Quốc Thái

Nhân viên

0918.543786

VI.3

BM CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

Trương Quốc Bình

Trưởng Bộ môn

0986.993179

 

Trần Thanh Dũng

Trưởng Khoa

0918.537721

46

Nguyễn Thanh Xuân

Giáo viên

0914.675572

47

Võ Thị Mỹ Dung

Kiểm dịch viên

0916.765503

VI.4

BM KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

48

Lê Thanh Tùng

Trưởng Bộ môn

0919.094732

49

Nguyễn Quốc Trinh

Giáo viên

01688.003738

50

Trần Thanh Tùng

Giáo viên

0919.210710

51

Thạch Như Hiền

Giáo viên

0949.953476

52

Huỳnh Kim Tiên

Giáo viên

0973.398936

53

Ngô Thị Thanh Tâm

Giáo viên

0988.801057

54

Nguyễn Tiến Đạt

Giáo viên

0888.909005

55

Cao Thị Thùy Trang

Giáo viên

01664.497007

56

Nguyễn Thị Bích Thắm

Giáo viên

0918.386267

57

Quách Trung Thinh

Giáo viên

0919.748981

58

Phạm Thị Ngọc An

Kiểm nghiệm viên

0976.989069

59

Danh Quyền

Giáo viên

0919.266680

VII

KHOA KINH TẾ - LUẬT - CNTT

 

60

Phạm Văn Nhã

Trưởng Khoa

0985.954438

VII.1

BM TIN HỌC

 

 

61

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng Bộ môn

0988.975796

 

Phạm Văn Nhã

Trưởng Khoa

0985.954438

62

Trần Phước Lập

Giáo viên

0946.366459

VII.2

BM LUẬT

 

 

63

Trịnh Phương Thùy

Trưởng Bộ môn

0978.186609

64

Diệp Thanh Hiếu

Nhân viên

0973.822788

65

Võ Văn Mai

Nhân viên

0919.473868

VII.3

BM KINH TẾ

 

 

66

Từ Cao Thanh Hà

Trưởng Bộ môn

0918.887976

67

Mã Thị Ngọc Anh

Giáo viên

0989.780139

68

Lê Thị Huỳnh Như

Giáo viên

0939.007570

69

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Giáo viên

0968.774241

70

Lê Minh Sơn

Giáo viên

0917.277834

VIII

CÁC PHÒNG BAN

 

 

1

Đào tạo

 

02963.689036

2

Tổng hợp -Tài chính - Thiết bị

 

02963.688296

3

Công tác Học sinh - Quan hệ DN

 

02963.688607

4

Bảo vệ cổng (CS1)

 

02963.688707

5

Tổ đào tạo nghề ngắn hạn

 

02963.684048