Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HKI, HKII NH 2020-2021 CÁC LỚP KHÓA 19, 20 TẠI TRUNG TÂM, HKI NH 2021-2022 CÁC LỚP KHÓA 20 TẠI TRƯỜNG VÀ TRUNG TÂM

1. Lịch học trực tuyến HKI năm học 2020-2021 lớp TPL19B1,2VN Xem
2. Lịch học trực tuyến HKI năm học 2020-2021 lớp TPL19B1TS Xem
3. Lịch học trực tuyến HKII năm học 2020-2021 lớp TPL20BVN Xem
4. Thời khóa biểu dạy học trực tuyến HKI năm học 2021-2022 các lớp khóa 20 tại trường Xem
5. Thời khóa biểu dạy học trực tuyến HKI năm học 2021-2022 các lớp khóa 20 tại các trung tâm Xem
6. Thời khóa biểu dạy học trực tuyến HKII năm học 2020-2021 lớp TTV20B1LX Xem
7. Thời khóa biểu dạy học trực tuyến HKII năm học 2020-2021 lớp TTV20B2, 3LX Xem