Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN16B

Bảng điểm mẫu

HKVI

STT Môn học  
1 Kiến tập  Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem
     

HKV

STT Môn học  
1 Bệnh ký sinh gia súc  Xem
2 Chẩn đoán và bệnh nội khoa  Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn  Xem
4 Ngoại và sản khoa  Xem

HKIII

 

STT

Học phần

Download

1 Bệnh chó mèo Xem
2 Chăn nuôi heo Xem
3 Chăn nuôi trâu bò - Dê thỏ Xem
4 Phương pháp thí nghiệm Xem
5 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Chăn nuôi gia cầm Xem
2 Chính trị Xem
3 Dược lý Thú y Xem
4 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
5 Giáo dục QP - An ninh Xem
6 Giáo dục thể chất Xem
7 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
8 Pháp luật Xem
9 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
10 Tiếng anh Xem
11 Tin học Xem