Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN18B

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn  
1 Thực tập tốt nghiệp Xem
     

HKIII

STT Môn học  
1 Bệnh ký sinh gia súc Xem
2 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
4 Ngoại và sản khoa Xem

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh Xem
2 Bệnh chó mèo Xem
3 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
4 Chăn nuôi gia cầm Xem
5 Chăn nuôi heo Xem
6 Chăn nuôi trâu bò - Dê thỏ Xem
7 Giáo dục QP - An ninh Xem
8 Phương pháp thí nghiệm Xem
9 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem
     

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Dược lý Thú y  Xem
3 Giải phẫu sinh lý vật nuôi  Xem
4 Giáo dục thể chất  Xem
5 Pháp luật  Xem
6 Pháp luật chuyên ngành CNTY  Xem
7 Tin học  Xem