Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBN18BAP

Bảng điểm mẫu

STT Môn học  
1 An toàn lao động và vệ sinh thực phẩm  
2 Chính trị  Xem
3 Giáo dục thể chất  Xem
4 Hoá sinh học thực phẩm  
5 Nguyên lý các quá trình công nghệ thực phẩm  
6 Pháp luật  Xem
7 Tin học  
8 Vi sinh thực phẩm