Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBN18BAP

Bảng điểm mẫu

HKIII

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Chế biến đồ hộp rau quả Xem
2 Chế biến và bảo quản lương thực Xem
3 Chế biến và bảo quản rau quả đông lạnh Xem
4 Chế biến và bảo quản rau quả sấy khô Xem
5 Kỹ thuật lên men các sản phẩm truyền thống Xem
6 Bao bì thực phẩm Xem
7 Công nghệ sau thu hoạch NS Xem
8 Quản lý chất lượng theo ISO, HACCP Xem

HKII

STT Môn học  
1 Giáo dục quốc phòng Xem
2 Kiểm nghiệm chất lượng nông sản Xem
3 Máy chế biến nông sản Xem
4 Pháp luật chuyên ngành Xem
5 Tiếng anh Xem

HKI

STT Môn học  
1 An toàn lao động và vệ sinh thực phẩm  Xem
2 Chính trị  Xem
3 Giáo dục thể chất  Xem
4 Hoá sinh học thực phẩm  Xem
5 Nguyên lý các quá trình công nghệ thực phẩm  Xem
6 Pháp luật  Xem
7 Tin học  Xem
8 Vi sinh thực phẩm  Xem