Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD18B

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Thực tập chuyên môn Xem
2 Thực tập tốt nghiệp Xem
3 Thực tập (Nguyên T B Vân) Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Kế toán doanh nghiệp 1 Xem
2 Kế toán thương mại, dv Xem
3 Kinh tế học vi mô Xem
4 Tin học kế toán Xem

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh  Xem
2 Soạn thảo văn bản Xem
3 Thống kê ứng dụng Xem
4 Kỹ năng giao tiếp Xem
5 Giáo dục QP - An ninh Xem
6 Kế toán doanh nghiệp 2 Xem
7 Pháp luật chuyên ngành Kế toán Xem
8 Tài chính doanh nghiệp Xem

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Giáo dục thể chất  Xem
3 Lý thuyết kế toán  Xem
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ  Xem
5 Pháp luật  Xem
6 Thuế  Xem
7 Tin học  Xem