Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD18BCP

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Thực tập chuyên môn Xem
2 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKIII

 

STT Môn học  
1 Soạn thảo văn bản Xem
2 Kỹ năng giao tiếp Xem
3 Tài chính doanh nghiệp Xem
4 Kế toán doanh nghiệp 2 Xem
5 Tin học kế toán Xem

HKII

 

STT Môn học  
1 Giáo dục quốc phòng Xem
2 Tiếng anh Xem
3 Kế toán thương mại DV Xem
4 Kế toán DN 1 Xem
5 Pháp luật chuyên ngành Xem

 

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Giáo dục thể chất  Xem
3 Kinh tế học vi mô  Xem
4 Lý thuyết kế toán  Xem
5 Lý thuyết tài chính tiền tệ  Xem
6 Pháp luật  Xem
7 Thống kê ứng dụng  Xem
8 Thuế  Xem
9 Tin học  Xem