Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTV18B

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh Xem
2 Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng Xem
3 Hệ điều hành Windows Xem
4 Cài đặt máy vi tính Xem
5 Anh văn chuyên ngành Xem
6 Soạn thảo văn bản Xem
7 Bảng tính điện tử (Excel) Xem
8 Giáo dục QP - An ninh Xem
     

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Giáo dục thể chất  Xem
3 Pháp luật  Xem
4 Soạn thảo văn bản điện tử  Xem
5 Thiết kế trình diễn trên máy tính (PowerPoint)  Xem
6 Tin học  Xem