Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTV18BCT

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Thực tập chuyên môn Xem
2 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Kỹ năng giao tiếp Xem
2 Lắp ráp, sửa chữa MVT Xem
3 Mạng căn bản Xem
4 Thiết kế web Xem
5 Xử lý ảnh Xem
6 Lập trình quản lý Xem

HKII

STT Môn học  
1 Giáo dục thể chất Xem
2 Tin học Xem
3 Anh văn chuyên ngành Xem
4 Bảng tính điện tử (Excel) Xem
5 Cài đặt máy vi tính Xem
6 Chính trị Xem
7 Hệ điều hành windows Xem
8 Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng Xem

 

HKI

STT Môn học  
1 Giáo dục QP - An ninh  Xem
2 Pháp luật  Xem
3 Soạn thảo văn bản  Xem
4 Soạn thảo văn bản điện tử  Xem
5 Thiết kế trình diễn trên máy tính (PowerPoint)  Xem
6 Tiếng anh  Xem