Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTV18BCT

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Giáo dục thể chất Xem
2 Tin học Xem
3 Anh văn chuyên ngành  
4 Bảng tính điện tử (Excel)  
5 Cài đặt máy vi tính  
6 Chính trị  
7 Hệ điều hành windows  
8 Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng  

 

HKI

STT Môn học  
1 Giáo dục QP - An ninh  Xem
2 Pháp luật  Xem
3 Soạn thảo văn bản  Xem
4 Soạn thảo văn bản điện tử  Xem
5 Thiết kế trình diễn trên máy tính (PowerPoint)  Xem
6 Tiếng anh  Xem