Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Trưởng Phòng

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Phùng Đình Hòa

Thạc sĩ

0918.800639

02963-689036

hoaphung1980@gmail.com

Xem chi tiết

Phó trưởng Phòng

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Nguyễn Văn Hở

Cử nhân quản trị kinh doanh

0939074866

02963-689036

nvho1973@gmail.com

Xem chi tiết

Phó Trưởng Phòng

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Phạm Hữu Phương

Thạc sĩ

0918.140044

02963-689036

phphuong10@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên kiêm nhiệm

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Ngô Tòng Dương

Cử Nhân

01654572868

02963-689036

ntduong1968@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên kiêm nhiệm

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Nguyễn Thanh Phong

Cử Nhân

0988.975796

02963-689036

ntphongpdt@gmail.com

Xem chi tiết

 

Giáo viên kiêm nhiệm

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Năm sinh: 1977

Học vị: Ths. Tài chính - Ngân hàng

Điện thoại: 0969.992069

Fax: 

Email: nthdao1977@gmail.com

Chi tiết

Giáo viên kiêm nhiệm

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Danh Quyền

Ths. Quản lý môi trường

0919 266680

02963-689036

dquyen79@gmail.com

Xem chi tiết

Cán s

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Võ Văn Mai

Cử nhân luật

0919473868

02963-689036

vvmai1963@gmail.com.

Xem chi tiết

 

Chuyên Viên

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Võ Hoàng Nhu                    

Cử nhân Hành chính.

0919266327

02963-689036                    vohoangnhu1978@gmail.com.

Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

VÕ THANH TÙNG            

Cử nhân khoa học 

0919044722

02963-689036         vttungvo@gmail.com

Xem chi tiết

Nhân viên

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

 

Trần Quốc Thái

Cao đẳng điện tử công nghiệp

0918.543786

02963-689036    

tranthaidtci@gmail.com

Xem chi tiết

 

Cán s

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

 

Nguyễn Ngọc Đảm

Cao đẳng Sư phạm

01234651223

 02963-689036    

 ngocdamnguyencp@gmail.com

Xem chi tiết

 

Giáo viên kiêm nhiệm

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Lê Minh Sơn

Cử nhân. Kinh tế nông lâm

0917277834

02963-689036    

lmson1506@gmail.com

Xem chi tiết