Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch thi các lớp Trung cấp tại trường học kỳ I, 2020-2021

Thông báo chấm phúc khảo & Lễ phát bằng kỳ thi tốt nghiệp khóa ngày 15/12/2020

 

1. Thông báo chấm phúc khảo Xem

2. Thông báo tổ chức lễ phát bằng Xem

Lịch học lại trình độ Trung cấp học kỳ I, 2020-2021

Lịch ôn thi tốt nghiệp Trung cấp khóa 15/12/2020

Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Lớp TTS18BBP1,2 - Khóa 15/12/2020

Thông báo đăng ký học lại HKI, 2020-2021

Quyết định công nhận trúng tuyển và thành lập lớp Trung cấp năm 2020

Quyết định trúng tuyển đợt 1 Xem
Quyết định trúng tuyển đợt 2

Thông báo chấm phúc khảo & Lễ phát bằng kỳ thi tốt nghiệp khóa ngày 29/9/2020

1. Thông báo chấm phúc khảo Xem

2. Thông báo tổ chức lễ phát bằng Xem

Thông báo làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ĐH Trà Vinh - Đợt tháng 08/2020

1. Luật VLVH Xem

2. Luật LT Xem

3. Luật VB 2 Xem

 

 

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH TRÀ VINH Đợt tháng 8/2020

1. ĐH Luật LT Xem

2. ĐH Luật VLVH Xem

Lịch thi, thời gian và hiệu lệnh kẻng kỳ thi tốt nghiệp khóa ngày 29/9/2020

1. Lịch thi tốt nghiệp Xem

2. Thời gian và hiệu lệnh kẻng Xem

Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp khóa ngày 29/9/2020

1. Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp chính quy khóa ngày 29/9/2020 xem

2. Danh sách chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp chính quy khóa ngày 29/9/2020 xem

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Giáo dục thường xuyên tại trường học kỳ I, 2020-2021

 

Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp khóa ngày 29/9/2020

Thông báo tuyển sinh THPT (hệ GDTX) năm 2020

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm 2020

Thông báo tuyển sinh ĐH Trà Vinh, hình thức VLVH năm 2020

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa ngày 29/9/2020

Bảng điểm học lại HKII, 2019-2020

TT Môn  
1 Anh văn chuyên ngành Xem
2 Bảng tính điện tử

Thông báo cảnh cáo sinh viên/học sinh sử dụng văn bằng chứng chỉ bảng điểm không hợp pháp-ĐH TRÀ VINH

Trang