Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Thông báo tuyển sinh Trình độ Thạc sỹ - ĐH Công nghệ và quản lý Hữu Nghị - Đợt 2 năm 2019

Kế hoạch Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp khóa ngày 13/8/2019

Thông báo tuyển sinh ĐH Trà Vinh - Hình thức VLVH năm 2019

Bảng điểm học lại học kỳ II, 2018-2019

TT Môn học  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Pháp luật Xem
4

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VÀ NỘP KINH PHÍ THI TỐT NGHIỆP LỚP DE16L772 ĐỢT THÁNG 9/2019

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 05/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Kế toán Liên thông

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 05/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Kế toán Liên thông

DANH SÁCH HỌC SINH HỆ GDTX KIỂM TRA LẦN 2, NĂM HỌC 2018-2019

Lịch thi Lần 2 học kỳ I, năm học 2018-2019 các lớp tại Trung tâm Khóa 2018 (TKD18BCP, TTV18BCT, TCN18BAP, TBN18BAP)

Thời khóa biểu học lại học kỳ II, 2018-2019

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH TRÀ VINH - NGÀY 25.5.2019

Thông báo tuyển sinh năm 2019 - hệ Trung cấp hình thức Vừa làm vừa học tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang

THÔNG BÁO NHẬN YÊU CẦU PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 3/2019-ĐH TRÀ VINH

Lịch học lại hệ Trung cấp Học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung cấp Khóa ngày 26/3/2019

1. Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp kỳ khi Tốt nghiệp hệ Trung cấp khóa ngày 26/3/2019 Xem

2. Kết quả thi tốt nghiệp khóa ngày 26/3/2019 Xem

Lịch thi Lần 2 học kỳ I, năm học 2018-2019 các lớp tại Trung tâm Khóa 16-17

Thông báo tổ chức Lễ phát bằng Kỳ thi Tốt nghiệp hệ Trung cấp Khóa ngày 26/03/2019

Thông báo đăng ký học lại học phần chưa đạt hệ Trung cấp học kỳ II, 2018-2019

Thông báo tuyển sinh Trung cấp hình thức vừa làm vừa học năm 2019

Thông báo tuyển sinh Trường Đại học Trà Vinh năm 2019

Trang