Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

QĐ CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN TS THÁNG 8/2021 - KTKT AN GIANG

1. ĐH Nông nghiệp (TC-ĐH) Xem

2. ĐH Nông nghiệp (CĐ-ĐH) Xem

Quyết định công nhận trúng tuyển và thành lập lớp Trung cấp năm 2020

Quyết định trúng tuyển đợt 1 Xem
Quyết định trúng tuyển đợt 2

Thông báo làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ĐH Trà Vinh - Đợt tháng 08/2020

1. Luật VLVH Xem

2. Luật LT Xem

3. Luật VB 2 Xem

 

 

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH TRÀ VINH Đợt tháng 8/2020

1. ĐH Luật LT Xem

2. ĐH Luật VLVH Xem

Quyết định công nhận trúng tuyển ĐH TRÀ VINH Đợt tháng 12/2019

1. ĐH Nông nghiệp Xem

2. ĐH Luật LT Xem

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 06/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Luật VLVH

THÔNG BÁO LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐH TRÀ VINH - ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 5/2019

1. ĐH Luật VB2 Xem
2. ĐH Luật Liên Thông Xem

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 05/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Kế toán Liên thông

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 05/2019

1. ĐH Luật Liên thông Xem
2. ĐH Luật Văn bằng 2 Xem
3. ĐH Kế toán Liên thông

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN ĐH TRÀ VINH - THÁNG 12/2018

1. ĐH Luật VLVH Xem
2. ĐH Luật Liên thông

Quyết định công nhận trúng tuyển Trường ĐH Trà Vinh - Đợt Tháng 12/2018

1. Đại học Nông nghiệp liên thông Xem
2. Đại học Luật VLVH