Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Thông báo sinh viên

Kế hoạch triển khai dạy và học qua truyền hình và internet (hệ giáo dục nghề nghiệp) trong thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch Covid 19

Kế hoạch triển khai dạy và học qua truyền hình và internet (hệ giáo dục thường xuyên) trong thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch Covid 19

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2, năm học 2019-2020

Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ Trung cấp Đợt tháng 03/2020

Thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống cúm Corona

Thông báo tiếp tục nghỉ học-ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Thông báo đăng ký và nộp kinh phí tốt nghiệp lớp DE17NN772, DE17KT772

1. Lớp DE17KT772 Xem

2. Lớp DE17NN772 Xem

Thông báo chuẩn bị kế hoạch xét tốt nghiệp lớp DE17NN772, DE17KT772

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH TRÀ VÌNH NGÀY 30.11.2019

Thông báo đăng ký học lại và xin miễn giảm môn học năm học 2019-2020

Thông báo tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp Trung cấp khóa ngày 13/8/2019

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VÀ NỘP KINH PHÍ TỐT NGHIỆP LỚP DB15L7721

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp Trung cấp khóa ngày 13/8/2019

Thông báo nghỉ hè năm học 2018-2019

Kế hoạch Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp khóa ngày 13/8/2019

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ VÀ NỘP KINH PHÍ THI TỐT NGHIỆP LỚP DE16L772 ĐỢT THÁNG 9/2019

DANH SÁCH HỌC SINH HỆ GDTX KIỂM TRA LẦN 2, NĂM HỌC 2018-2019

Thời khóa biểu học lại học kỳ II, 2018-2019

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH TRÀ VINH - NGÀY 25.5.2019

Trang