Thông báo Sinh Viên | Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật An Giang

Thông tin chung

Điều hướng

Đăng nhập

Tuyển sinh

Thống kê

  • Truy cập trang: 2570340
  • Lượt truy cập: 124151
  • Bài viết: 555
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Thông báo Sinh Viên

Thông báo lỗi

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).

Danh sách miễn giảm Học phần năm học 2015-2016

Thông báo phát bằng tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2015

Thông báo Chuẩn Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên DH Trà Vinh

Thông báo dời lịch thi lại học kỳ II, 2014-2015

Do trường tổ chức học lại đợt vét cho học sinh các khóa 13A, 12B, 11B nên lịch thi lại học kỳ II sẽ bắt đầu từ ngày 20/7/2015 đến 25/7/2015

Thông báo đăng ký học lại đợt vét

Thông báo đăng ký học lại đợt vét Xem

Thông báo đăng ký học lại Học kỳ II, 2014-2015

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2014

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp khóa ngày 18/8/2014 Xem

Danh sách học sinh bị cấm thi học kỳ II, 2013-2014

1. Danh sách học sinh bị cấm thi học kỳ II, năm 2013-2014 Xem

2. Danh sách học sinh bị cấm thi từng môn do vắng trên 20% Xem

Thông báo lễ phát bằng khóa ngày 26/3/2014

Thông báo lễ phát bằng khóa ngày 26/3/2014 Xem

Thông báo đăng ký học và thi đối với sinh viên ĐH Cần Thơ hệ VHVL

Thông báo đăng ký học và thi cùng các lớp Chính quy trong học kỳ hè  cho sinh viên ĐH Cần Thơ hệ VHVL Xem

Thông báo Thu học phí học kỳ II các lớp Đại học Trà Vinh

Thông báo Thu học phí học kỳ II các lớp Đại học Trà Vinh Xem

Thông báo thu học phí học kỳ II, 20132014

Thông báo thu học phí học kỳ II, 20132014 Xem

Thông báo đăng ký học lại học kỳ II, 2013-2014

Thông báo đăng ký học lại học kỳ II, 2013-2014 Xem

Kết quả xét miễn giảm môn học - Đại học Trà Vinh

1. Danh sách miễn giảm môn học lớp DB13L7721  Xem

2. Danh sách miễn giảm môn học lớp DE13L7721  Xem

Thông báo lễ phát bằng năm học 2013

Thông báo lễ phát bằng cho học sinh tốt nghiệp khóa ngày 06/8/2013 Xem

Các trang