Biểu mẫu | Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật An Giang

Thông tin chung

Điều hướng

Đăng nhập

Tuyển sinh

Thống kê

  • Truy cập trang: 2449928
  • Lượt truy cập: 121534
  • Bài viết: 538
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Thông báo lỗi

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).

Biểu mẫu

1.  Mu đơn PĐT:

1.1. Đơn đăng ký học lại: Mẫu ĐT 1.1.1

Xem

1.2. Đơn xin tiếp tục học tập do bị điều chỉnh tiến độ học: Mẫu ĐT 1.1.2    

Xem

1.3. Đơn xin nghỉ học tạm thời: Mẫu ĐT 1.1.3

Xem

1.4. Đơn xin thôi học: Mẫu ĐT 1.1.4

Xem

1.5. Đơn xin mở lớp học lại: Mẫu ĐT 1.1.5

Xem

1.6. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: Mẫu ĐT 1.1.6

Xem

1.7. Đơn xin chuyển ngành học: Mẫu ĐT 1.1.7

Xem

1.8. Đơn xin nghỉ học theo môn học: Mẫu ĐT 1.1.8

Xem

1.9. Đơn xin bảo lưu điểm học phần (HS chuyển trường): Mẫu ĐT 1.1.9

Xem

1.10. Đơn xin bảo lưu điểm học phần (HS học ngành thứ 2): Mẫu ĐT 1.1.10

Xem

1.11. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập: Mẫu ĐT 1.1.11

Xem

1.12. Đơn đăng ký học văn hóa (HS chưa TN THPT): Mẫu ĐT 1.1.12

Xem

1.13. Đơn xin chuyển trường: Mẫu ĐT 1.1.13

Xem

1.14. Đơn xin miễn học phần: Mẫu ĐT 1.1.14

Xem

1.15. Đơn xin xác nhận tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.15

Xem

1.16. Đơn xin cấp giấy xác nhận học xong chương trình: Mẫu ĐT 1.1.16

Xem

1.17. Đơn xin điều chỉnh điểm: Mẫu ĐT 1.1.17

Xem

1.18. Đơn đăng ký thi tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.18

Xem

1.19. Đơn xin cấp bảng điểm: Mẫu ĐT 1.1.19

Xem

1.20. Đơn xin phúc khảo điểm thi học phần: Mẫu ĐT 1.1.20

Xem

1.21. Đơn xin đăng ký thi lại tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.21

Xem

1.22. Đơn xin tạm hoãn thi học kỳ: Mẫu ĐT 1.1.22

Xem

1.23. Đơn xin tra lục bằng tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.23

Xem

1.24. Đơn xin phúc khảo điểm thi tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.24

Xem

1.25. Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.25

Xem

1.26. Đơn xin học lại do bị đình chỉ học tập: Mẫu ĐT 1.1.26

Xem

1.27. Đơn xin cấp giấy xác nhận đã học tại trường: Mẫu ĐT 1.1.27

Xem

1.28. Đơn xin bảo lưu kết quả xét tuyển sinh: Mẫu ĐT 1.1.28

Xem

1.29. Đơn xin chuyển xuống học hệ đào tạo thấp hơn: Mẫu ĐT 1.1.29

Xem

1.30. Đơn xin đi thực tập tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.30

Xem

1.31. Đơn xin chỉnh sửa bằng tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.31

Xem

1.32. Phiếu thanh toán tốt nghiệp ra trường: Mẫu ĐT 1.1.32

Xem

1.33. Giấy cam đoan học sinh thiếu thủ tục nhập học: Mẫu ĐT 1.1.33

Xem

1.34. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.1.34

Xem

1.35. Phiếu khảo sát tình trạng việc làm của học sinh: Mẫu ĐT 1.1.35

Xem

1.36. Đơn xin chuyển lớp: Mẫu ĐT 1.1.36

Xem

1.37. Đơn xin chuyển điểm: Mẫu ĐT 1.1.37

Xem

1.38. Phiếu đăng ký xét tuyển: Mẫu ĐT 1.1.38

Xem

2. Mẫu đơn P.CTHS

2.1. Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí: Mẫu CTHS 1.2.1

Xem

2.2. Đơn đề nghị xóa tên học sinh: Mẫu CTHS 1.2.2

Xem

2.3. Đơn xin cấp giấy xác nhận vay vốn và NVQS: Mẫu CTHS 1.2.3

Xem

2.4. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội: Mẫu CTHS 1.2.4

Xem

2.5. Đơn xin phép nghỉ học: Mẫu CTHS 1.2.5

Xem

2.6. Giấy mời phụ huynh học sinh: Mẫu CTHS 1.2.6

Xem

2.7. Mẫu danh sách học sinh đề nghị học bổng: Mẫu CTHS 1.2.7

Xem

2.8. Đơn xin cấp giấy xác nhận là học sinh trường: Mẫu CTHS 1.2.8

Xem

2.9. Mẫu đăng ký chỗ ở: Mẫu CTHS 1.2.9

Xem

2.10. Đơn xin cấp lại thẻ học sinh: Mẫu CTHS 1.2.10

Xem

2.11. Danh mục các xã thuộc vùng khó khăn: Mẫu CTHS 1.2.11

Xem

2.12. Đơn đề nghị miễn giảm học phí hệ B: Mẫu CTHS 1.2.12

Xem

2.13. Thủ tục miễn giảm học phí: Mẫu CTHS 1.2.13

Xem

2.14. Phiếu thông tin học sinh đầu khóa: Mẫu CTHS 1.2.14

Xem