Biểu mẫu GV | Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật An Giang

Thông tin chung

Điều hướng

Đăng nhập

Tuyển sinh

Thống kê

  • Truy cập trang: 2570493
  • Lượt truy cập: 124157
  • Bài viết: 555
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Thông báo lỗi

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).

Biểu mẫu GV

A.  Biểu mẫu đào tạo:

 

1.1. Bảng điểm học phần: Mẫu ĐT 1.1

Xem

1.2. Bảng điểm tổng kết học phần: Mẫu ĐT 1.2

Xem

1.3. Biên bản bàn giao bài thi: Mẫu ĐT 1.3

Xem

1.4. Biên bản chấm thi kết thúc học phần: Mẫu ĐT 1.4

Xem

1.5. Biên bản chấm thi tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.5

Xem

1.6. Biên bản cho phép thí sinh ra khỏi pḥòng thi: Mẫu ĐT 1.6

Xem

1.7. Biên bản coi thi: Mẫu ĐT 1.7

Xem

1.8. Biên bản điều chỉnh sai sót cho thí sinh tại pḥòng thi: Mẫu ĐT 1.8

Xem

1.9. Biên bản giám sát: Mẫu ĐT 1.9

Xem

1.10. Biên bản kiểm tra: Mẫu ĐT 1.10

Xem

1.11. Biên bản mở đề thi: Mẫu ĐT 1.11

Xem

1.12. Biên bản sinh hoạt bộ môn: Mẫu ĐT 1.12

Xem

1.13. Biên bản sinh hoạt Khoa: Mẫu ĐT 1.13

Xem

1.14. Biên bản thanh tra: Mẫu ĐT 1.14

Xem

1.15. Biên bản thảo luận đáp án: Mẫu ĐT 1.15

Xem

1.16. Biên bản thống nhất đề thi và đáp án: Mẫu ĐT 1.16

Xem

1.17. Biên bản tổng kết chấm thi: Mẫu ĐT 1.17

Xem

1.18. Biên bản về sự cố bất thường xảy ra trong pḥòng thi: Mẫu ĐT 1.18

Xem

1.19. Biên bản xử lý cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi: Mẫu ĐT 1.19

Xem

1.20. Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi: Mẫu ĐT 1.20

Xem

1.21. Danh sách học sinh dự thi kết thúc học phần: Mẫu ĐT 1.21

Xem

1.22. Tham khảo cách đánh số báo danh pḥòng thi: Mẫu ĐT 1.22

Xem

1.23. Hồ sơ làm đề tài nghiên cứu khoa học: Mẫu ĐT 1.23

Xem

1.24. Danh sách phân công cán bộ coi thi: Mẫu ĐT 1.24

Xem

1.25. Giấy cho phép vào pḥòng thi: Mẫu ĐT 1.25

Xem

1.26. Giấy xác nhận học xong chương tŕnh: Mẫu ĐT 1.26

Xem

1.27. Mẫu đề thi và đáp án kết thúc học phần (trắc nghiệm): Mẫu ĐT 1.27

Xem

1.28. Mẫu đề thi và đáp án kết thúc học phần (tự luận): Mẫu ĐT 1.28

Xem

1.29. Mẫu đề thi và đáp án tốt nghiệp chuyên môn (tự luận): Mẫu ĐT 1.29

Xem

1.30. Mẫu đề thi và đáp án tốt nghiệp văn hóa (trắc nghiệm): Mẫu ĐT 1.30

Xem

1.31. Mẫu đề thi và đáp án tốt nghiệp văn hóa (tự luận): Mẫu ĐT 1.31

Xem

1.32. Mẫu giáo án 1 (dành cho học phần có thực hành riêng): Mẫu ĐT 1.32

Xem

1.33. Mẫu giáo án 2 (dành cho học phần có thực hành chung): Mẫu ĐT 1.33

Xem

1.34. Phiếu báo dạy bù giờ: Mẫu ĐT 1.34

Xem

1.35. Phiếu báo nghỉ giờ đột xuất: Mẫu ĐT 1.35

Xem

1.36. Phiếu chấm tự luận – thực hành: Mẫu ĐT 1.36

Xem

1.37. Phiếu chấm trắc nghiệm: Mẫu ĐT 1.37

Xem

1.38. Phiếu đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu: Mẫu ĐT 1.38

Xem

1.39. Phiếu điều chỉnh điểm: Mẫu ĐT 1.39

Xem

1.40. Sổ bàn giao đề thi tại hội đồng thi: Mẫu ĐT 1.40

Xem

1.41. Sơ đồ chỗ ngồi của thí sinh: Mẫu ĐT 1.41

Xem

1.42. Sổ giao nhận bài chấm thi: Mẫu ĐT 1.42

Xem

1.43. Sổ giao nhận bài thi tại hội đồng thi: Mẫu ĐT 1.43

Xem

1.44. Sổ giao nhận đề thi – đáp án: Mẫu ĐT 1.44

Xem

1.45. Mẫu sổ ghi thông tin nhận bằng tốt nghiệp: Mẫu ĐT 1.45

Xem

1.46. Mẫu sổ gốc cấp văn bằng chứng chỉ: Mẫu ĐT 1.46

Xem

1.47. Mẫu sổ cấp bản sao văn bằng chứng chỉ: Mẫu ĐT 1.47

Xem

1.48. Mẫu đề cương chi tiết học phần: Mẫu ĐT 1.48

Xem

1.49. Mẫu thời khóa biểu: Mẫu ĐT 1.49

Xem

1.50. Mẫu đề nghị mời giảng: Mẫu ĐT 1.50

Xem

1.51. Bảng tổng hợp mời giảng: Mẫu ĐT 1.51

Xem

1.52. Hợp đồng giảng dạy giữa Trường với trường khác: Mẫu ĐT 1.52

Xem

1.53. Hợp đồng giảng dạy cá nhân: Mẫu ĐT 1.53

Xem

1.54. Bản thanh lý hợp đồng: Mẫu ĐT 1.54

Xem

1.55. Phiếu xử lý yêu cầu của học sinh: Mẫu ĐT 1.55

Xem

1.56. Sổ theo dơi ghi nhận và giải quyết yêu cầu của HS: Mẫu ĐT 1.56

Xem

1.57. Bản đăng ký biên soạn tài liệu giảng dạy: Mẫu ĐT 1.57

Xem

1.58. Danh sách đăng ký biên soạn tài liệu giảng dạy: Mẫu ĐT 1.58

Xem

1.59. Quyết định giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu giảng dạy: Mẫu ĐT 1.59

Xem

1.60. Hợp đồng biên soạn tài liệu giảng dạy: Mẫu ĐT 1.60

Xem

1.61. Biên bản nghiệm thu tài liệu giảng dạy: Mẫu ĐT 1.61

Xem

1.62. Quyết định nghiệm thu tài liệu giảng dạy: Mẫu ĐT 1.62

Xem

1.63. Quy định trình bày bài giảng: Mẫu ĐT 1.63

Xem

1.64. Quy định trình bày bài giảng điện tử: Mẫu ĐT 1.64

Xem

1.65. Biên bản ghi nhận: Mẫu ĐT 1.65

Xem

1.66. Biên bản kiểm tra khoa: Mẫu ĐT 1.66

Xem

1.67. Biên bản kiểm tra bộ môn: Mẫu ĐT 1.67

Xem

1.68. Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên: Mẫu ĐT 1.68

Xem

1.69. Thang điểm đánh giá: Mẫu ĐT 1.69

Xem

1.70. Phiếu đánh giá 5S: Mẫu ĐT 1.70

Xem

1.71. Hướng dẫn giải quyết sự không phù hợp: Mẫu ĐT 1.71

Xem

1.72. Phiếu yêu cầu khắc phục – pḥng ngừa: Mẫu ĐT 1.72

Xem

1.73. Mẫu danh sách học sinh đăng ký học lại: Mẫu ĐT 1.73

Xem

1.74. Mẫu thời khóa biểu học lại: Mẫu ĐT 1.74

Xem

1.75. Kế hoạch dự giờ giáo viên: Mẫu ĐT 1.75

Xem

1.76. Phiếu đánh giá dự giờ và biên bản đánh giá tiết dạy: Mẫu ĐT 1.76

Xem

1.77. Bảng tổng hợp kết quả dự giờ giáo viên: Mẫu ĐT 1.77

Xem

1.78. Mẫu lịch trình giảng dạy: Mẫu ĐT 1.78

Xem

1.79. Kế hoạch công tác cá nhân: Mẫu ĐT 1.79

Xem

B.  Biểu mẫu TCHC:

 

1.1. Báo cáo đơn vị: Mẫu TCHC 1.1

Xem

1.2. Thông báo đơn vị: Mẫu TCHC 1.2

Xem

1.3. Công văn đơn vị: Mẫu TCHC 1.3

Xem

1.4. Biên nhận: Mẫu TCHC 1.4

Xem

1.5. Biên bản: Mẫu TCHC 1.5

Xem

1.6. Đăng ký mượn pḥòng họp, hội trường, máy chiếu: Mẫu TCHC 1.6

Xem

1.7. Giấy mời: Mẫu TCHC 1.7

Xem

1.8. Nghỉ phép: Mẫu TCHC 1.8

Xem

1.9. Tờ trình: Mẫu TCHC 1.9

Xem

1.10. Giấy đề nghị photo văn bản: Mẫu TCHC 1.10

Xem

1.11. Giấy đề nghị dụng cụ văn pḥòng: Mẫu TCHC 1.11

Xem

1.12. Giấy giới thiệu: Mẫu TCHC 1.12

Xem

1.13. Phiếu đề nghị sửa chữa trang thiết bị: Mẫu TCHC 1.12

Xem

1.14. Biên bản kiểm tra t́nh trạng thiết bị: Mẫu TCHC 1.14

Xem

1.15. Biên bản nghiệm thu trang thiết bị: Mẫu TCHC 1.15

Xem

1.16. Quy trình sửa chữa trang thiết bị: Mẫu TCHC 1.16

Xem

1.17. Quyết định về quy định sửa chữa trang thiết bị: Mẫu TCHC 1.17

Xem

1.18. Mẫu đề nghị kết nối mạng: Mẫu TCHC 1.18

Xem

1.19. Biểu mẫu hướng dẫn tập sự: Mẫu TCHC 1.19

Xem

1.20. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu mua: Mẫu TCHC 1.20

Xem

C.  Biểu mẫu dùng cho cán bộ quản lý

Xem

D. Biểu mẫu dùng cho đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng nghề

Xem
E. Các quy trình  
1. Quy trình tuyển sinh: Mẫu QT 4.1 Xem
2. Quy trình xếp thời khóa biểu: Mẫu QT 4.2 Xem
3. Quy trình mời giảng: Mẫu QT 4.3 Xem
4. Quy trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của HS: Mẫu QT 4.4 Xem
5. Quy trình biên soạn đề thi: Mẫu QT 4.5 Xem
6. Quy trình biên soạn bài giảng: Mẫu QT 4.6 Xem

7. Quy trình kiểm tra chuyên môn: Mẫu QT 4.7

Xem
8. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp trong đào tạo: Mẫu QT 4.8 Xem
9. Quy trình khắc phục – phòng ngừa: Mẫu QT 4.9 Xem
10. Quy trình quản lý bài thi – điểm thi: Mẫu QT 4.10 Xem
11. Quy trình tổ chức học lại: Mẫu QT 4.11 Xem

12. Quy trình thu học phí: Mẫu QT 4.12

Xem

13. Quy trình quản lý chất lượng giảng dạy: Mẫu QT 4.13

Xem
14. Quy trình dự giờ: Mẫu QT 4.14 Xem
15. Quy trình tổ chức thực tập thực tế: Mẫu QT 4.15 Xem
F. Biểu mẫu chấm thực tập  
1. Phiếu chấm thực tập Xem

* Mẫu mới ban hành 

Hướng dẫn dự giờ đánh giá và xếp loại giáo viên

- Phiếu dự giờ thực hành

- Phiếu đăng ký sáng kiến kinh nghiệm

- Bảng tổng hợp đăng ký sáng kiến kinh nghiệm

- Mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm