Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707059
  • Lượt truy cập: 129737
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

CƠ CẤU, TỔ CHỨC

 

Trưởng Phòng

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Phùng Đình Hòa

Thạc sĩ

0918.800639

0763-689036

hoaphung1980@gmail.com

Xem chi tiết

Phó Trưởng Phòng

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

Phạm Hữu Phương

Thạc sĩ

0918.140044

0763-689036

phphuong10@gmail.com

Xem chi tiết

Chuyên Viên

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Ngô Tòng Dương

Cử Nhân

01654572868

0763-689036

ntduong1968@gmail.com

Xem chi tiết

Chuyên Viên

 

Ông

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

Nguyễn Thanh Phong

Cử Nhân

0900.975796

0763-689036

ntphongpdt@gmail.com

Chuyên Viên

 

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Huỳnh Thị Kim Tuyền

Cử Nhân

0973.303007

0763-689036

huynhtuyen1703@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên

 

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Thạc sỹ TCNH

0969992069

0763.689036

nthdao1977@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên

 

Ông

 

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Danh Quyền

Năm sinh: 1979

Học vị: Ths. Quản lý môi trường

Điện thoại: 0919 266 280

Fax: 0763-688296

Email: dquyen79@gmail.com

Xem chi tiết