Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707122
  • Lượt truy cập: 129737
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

CƠ CẤU, TỔ CHỨC

 Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc

Năm sinh: 1982

Học vị: Bằng TN Đại học (Cử nhân Kế toán doanh nghiệp)

Điện thoại: 0964.124249

Fax: 02963.688607

Email: nttyngoc@gmail.com

Chi tiết