Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2921965
  • Lượt truy cập: 136585
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

CƠ CẤU, TỔ CHỨC

 Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc

Năm sinh: 1982

Học vị: Bằng TN Đại học (Cử nhân Kế toán doanh nghiệp)

Điện thoại: 0964.124249

Fax: 02963.688607

Email: nttyngoc@gmail.com

Chi tiết

 Phó Trưởng phòng

ĐỖ TRẦN MINH LUÂN

Năm sinh: 1981

Học vị: Đại học Nuôi Trồng thủy sản

Điện thoại: 0919.566.317 – 01234.662.611

Fax: 02963.688607

Email: dtmluan@gmail.com

Chi tiết

 

 Thư viện viên

Nguyễn Mai Anh Thư 

Năm sinh: 09/9/1987

Học vị:  Đại học khoa học Thư viện

Điện thoại: 0948.363.345

Fax: 02963.688607

Email: thu_ktktag@angiang.edu.vn

Chi tiết

Chuyên viên

Phạm Phúc Thọ                                  

Năm sinh: 09/09/1984  

Học vị: Cử nhân tin học      

Điện thoại: 0913.772.139

 Email: ppthoktkt@gmail.com

Chi tiết