Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2922023
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng Khoa

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

 

Lương Hoàng Khải

03/9/1964

Cử nhân

0977005028

02963.688296

lhkhai.khcb@gmail.com

Xem chi tiết

Phó Trưởng Khoa

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

 

Nguyễn Tấn Nhựt

18/5/1977      

Cử nhân

0997772223

02963.688296

tannhut77@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

10/05/1986

Thạc sĩ

0168.2210.938

02963.688296

ntmthanh.khcb@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

PHẠM PHÚC LÂM

4/4/1976

Thạc Sĩ

0918.584.022

02963.688296

phamphuclam@gmail.com

Xem chi tiếtGiáo viên

 

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Dương Thị Thúy Vân

22/08/1991

Cử nhân

01658974741

02963.688296

dttvan2204@gmail.com

Xem chi tiết

 

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Ngô Tòng Hiếu

12/02/1960

Kỹ Sư

0978.189.836

02963.688296  

nthieu1960@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Nguyễn Thị Quốc Hương

29/07/1990

Cử nhân

0164.951.7769

02963.688296  

quochuongqp@gmail.com

Xem chi tiết

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Phạm Kỳ Sơn

06/12/1965

Cử nhân vật lý, cử nhân CT

0913.987.825

02963.688296  

kyson_ktktag@angiang.edu.vn

Xem chi tiết                   

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Nguyễn Xuân Kiều

04/12/1983

Thạc sĩ

0982668772

02963.688296

kieu0412@gmail.com

Xem chi tiết                  

 

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Huỳnh Phạm Diễm Phương

06/06/1981

Cử nhân

01698053054

02963.688296

hpdphuong2003@gmail.com

Xem chi tiết   

 

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Nguyễn Thị Thúy Anh

01/07/1987    

Cử nhân

0917912791

02963.688296

Anhthuynguyen88@gmail.com

Xem chi tiết   

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Trần Bích Phượng

11/7/1983        

Cử nhân

01267571791

02963.688296

sphuong.84@gmail.com

Xem chi tiết   

Giáo viên

 

Ông(bà)

Ngày sinh

Học vị

Điện thoại di động

Điện thoại văn phòng

Email

 

Trần Phương Thảo

01/06/1975      

Cử nhân

0912680269

02963.688296

ngocthaophung246@gmail.com

Xem chi tiết   

 

 

                                        Hình Khoa học cơ bản