Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700629
  • Lượt truy cập: 129562
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Cơ cấu tổ chức

Stt

Họ & tên

TĐ Chuyên môn

Chức vụ

Điện thoại

Email

Chi tiết

I

Văn Phòng Khoa

1.     

Trần Thanh Dũng

Thạc sĩ

Trưởng khoa

0918.537721

ttdung1972@gmail.com

 

2. Trương Quốc Bình Thạc sĩ

Phó trưởng

khoa

0986.993179 tqbinhagi@gmail.com  

II

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

3.     

Trương Quốc  Bình

Thạc sĩ

Trưởng BM

0986.993179

tqbinhagi@gmail.com

 

4.     

Võ Thị Mỹ Dung

Kỹ sư

Kiểm dịch viên

0916.765503

mydung198324@gmail.com

 

II

BM Khoa học cây trồng

5. Lê Thanh Tùng Kỹ sư Trưởng BM 0919094732 lthanhtung1971@gmail.com  
6. Nguyễn Thị Bích Thắm Kỹ sư Phó BM 0918.386267 ntbichtham@gmail.com  
7. Nguyễn Quốc  Trinh Kỹ sư Giáo viên 0168.8003738 nqtrinh1981@gmail.com Xem

8.     

Quách Trung Thinh

Kỹ sư

Giáo viên

0919.748981

qtthinh1964@gmail.com

Xem

9.     

Thạch Như Hiền

Kỹ sư

Giáo viên

0949.953476

tnhien80@gmail.com

Xem

10.

Trần Thanh Tùng

Thạc sĩ

Giáo Viên

0919.210710

hungtung1977@gmail.com

 

11.

Cao Thị Thùy Trang

Kỹ sư

Giáo Viên

0166.4497007

ctttrang1509@gmail.com

Xem

12.

Huỳnh Kim Tiên

Kỹ sư

Giáo Viên

0973.398936           

hktien88@gmail.com

Xem

13.

Nguyễn Tiến Đạt

Kỹ sư

Giáo Viên

0888.909005        

ntdat090190@gmail.com

Xem

14.

Ngô Thị Thanh Tâm

Kỹ sư

Giáo Viên

0949.840653           

ntttam071989@gmail.com

 

15. Phạm Thị Ngọc An Cử nhân  Kiểm Nghiệm Viên 0976.989.069 phamthingocan90@gmail.com Xem

IV

BM Chăn nuôi - Thú Y

15.

Nguyễn Hữu Tam

Kỹ sư

Trưởng BM

0985.876534

nhtam1973@gmail.com

 

16.

Nguyễn Thành Ải

Kỹ sư

Giáo Viên

0978.478558

nguyenthanhai1962@gmail.com

 

17.

Nguyễn Công Nam

Kỹ sư

Giáo viên

0986.353.973

ncnamagu1972@gmail.com

Xem

18.

Phạm Minh Ngà

Thạc sĩ

Giáo Viên

0987.687686

pmnga.agu@gmail.com

 

V

BM Kinh tế - Quản trị kinh doanh

19.

Từ Cao Thanh Hà

Thạc sĩ

Trưởng BM

0918.887976

tucaothanhha@gmail.com

 

20.

Lê Minh Sơn

Cử nhân

Giáo Viên

0917.277834

lmson1506@gmail.com

 

21.

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Thạc sĩ

Giáo Viên

01654572868

nthdao1977@gmail.com

 

22.

Lê Thị Huỳnh Như

Cử nhân

Giáo Viên

0939.007570

lethihuynhnhu1989@gmail.com

 

   23. Mã Thị Ngọc Anh Cử nhân Giáo viên 0989.780 139 mtnanh@gmail.com Xem

VII

Phòng Thí nghiệm

24.

Võ Thị Mỹ Dung

Kỹ sư

Kỹ thuật viên

0916.765503

mydung198324@gmail.com