Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982059
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Cơ cấu tổ chức

 

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Phương Thùy

Năm sinh: 01/06/1984

Học vị: Ths. Sinh thái học

Điện thoại: 0909.433351

Fax: 

Email: nnpthuy1984@gmail.com

Chi tiết

Phó Trưởng phòng

Thiều Quang Phước

Năm sinh: 05/09/1981

Học vị: Cử nhân Kế toán

Điện thoại: 01643.775884

Fax: 

Email: phuoctvt@gmail.com

Chi tiết

Kế toán thu chi (kiêm nhiệm)

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Năm sinh: 1977

Học vị: Ths. Tài chính - Ngân hàng

Điện thoại: 0969.992069

Fax: 

Email: nthdao1977@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên kế toán

Lê Thị Cẩm Loan

Năm sinh: 1979

Học vị: Cử nhân kế toán

Điện thoại: 0907314909

Email: camloanttdnhcp@gmail.com

Chi tiết

Kế toán tài sản (kiêm nhiệm)

Từ Cao Thanh Hà

Năm sinh: 1975

Học vị: Ths. Kinh tế nông nghiệp

Điện thoại: 0918.887976

Fax: 

Email: tucaothanhha@gmail.com

Chi tiết

 Thủ qu

Võ Thúy Ngọc

Năm sinh: 1977

Học vị: TC. Văn thư - Hành chánh

Điện thoại: 0903.805229

Fax: 

Email:thuyngocgdtxcp@gmail.com

Chi tiết

 

 Kiểm Dịch Viên

Võ Thị Mỹ Dung

Năm sinh: 1983

Học vị: Cử Nhân Công nghệ Thực phẩm

Điện thoại: 0916.765503

Email: mydung198324@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên văn thư (kiêm nhiệm)

Trịnh Phương Thùy

Năm sinh: 1975

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0978.186609

Fax: 

Email: tpthuy1975@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật (kiêm nhiệm)

Nguyễn Văn Bự Em

Năm sinh: 12/09/1985

Học vị: Đại học Tin học

Điện thoại: 0984.494542

Fax: 

Email: nvbemcp@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên kỹ thuật (kiêm nhiệm)

Diệp Thanh Hiếu

Năm sinh: 22/5/1985

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0888151880

Fax: 

Email: dthieu220585@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên lái xe

Phan Thanh Tân

Năm sinh: 14/10/1970

Học vị: 

Điện thoại: 01684.215453

Fax: 

Email: pttan1970@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên bảo vệ

Hồ Thanh Phong

Năm sinh: 1973

Học vị: 

Điện thoại: 01666377344

Fax: 

Email: htphongktkt@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên bảo vệ

Nguyễn Văn Sự

Năm sinh: 10/10/1961

Học vị: 

Điện thoại: 01286.858.066

Fax: 

Email: 

Chi tiết

Nhân viên bảo vệ

Trần Văn Nghĩa

Năm sinh: 1970

Điện thoại: 0942 534 744

Địa chỉ: Bình Hưng, Bình Long, Châu Phú, An Giang.

Email:

Chi tiết

 

Nhân viên phục vụ

Đường Thị Thanh Hà

Năm sinh: 06/10/1982

Học vị: Trung cấp Kế toán

Điện thoại: 01673.165695

Email: thanhha06101982@gmail.com

Chi tiết

Nhân viên phục vụ

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Năm sinh: 1980

Học vị: 

Điện thoại: 01686.006312

Email: 

Chi tiết