Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2922036
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Chương trình đào tạo ngành TCCN (hệ VLVH)

 

STT TÊN NGÀNH DOWNLOAD
1 Bảo vệ thực vật - Hệ A Xem
2 Bệnh học thủy sản- hệ A Xem
3 Chăn nuôi thú y - Hệ A Xem
4 Công nghệ kỹ thuật chế biến và BQTS- Hệ A Xem
5 Kế toán hành chính sự nghiệp- Hệ A Xem
6 Trồng trọt- Hệ A Xem
7   Xem
8   Xem
9   Xem
10   Xem
11   Xem
12   Xem