Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2921993
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Điểm thi lớp TTT12B

Bảng điểm mẫu Xem

Học kỳ V

Stt Tên Download
01 Cây ăn quả Xem
02 Cây lúa Xem
03 Cỏ dại Xem
04 Pháp luật chuyên ngành Xem
05 Bệnh cây chuyên khoa Xem
06 Cây rau Xem
07 Công nghệ sau thu hoạch Xem
08 Côn trùng chuyên khoa Xem
09 Phòng trừ dịch hại Xem
10 Kiến tập Xem
11 Thực tập chuyên môn Xem

 

Stt Tên Download
HỌC KỲ II - 2013-2014
01 Anh văn chuyên ngành Xem
02 Phương pháp TNĐR Xem
03 Văn TV4 Xem
04 Toán 4 Xem
05 Vật lý 3 Xem
06 Bảo vệ thực vật ĐC Xem
07 Hóa học 4 Xem
08 Sử dụng NLTKHQ Xem
09 Cây công nghiệp Xem
10 Sử dụng thuốc BVTV Xem
11 Khuyến nông Xem
12 Chính trị Xem
13 Tổ chức quản lý SX Xem

 

Stt Tên Download
HỌC KỲ I - 2013-2014
01 Pháp luật Xem
02 Hóa học 3 Xem
03 Sinh học 3 Xem
04 Văn TV 3 Xem
05 Toán 3 Xem
06 Khí tượng nông nghiệp Xem
07 Cây lương thực Xem
08 Đất và phân bón Xem
Stt Tên Download
HỌC KỲ II - 01/07/2013
01 Ngoại ngữ 2 Xem
02 Toán 2 Xem
03 Thủy nông Xem
04 Giống cây trồng Xem
05 Sinh học 2 Xem
06 Văn - TV 2 Xem
07 Vật lý 1 Xem
08 Cơ khí NN Xem
09 Vật lý 2 Xem
10 Hóa học 2 Xem
11 Tin học Xem