Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707159
  • Lượt truy cập: 129738
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Giới thiệu phòng đào tạo & ĐBCL

Giới thiệu

Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang được thành lập với chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng:

- Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách lập các kế hoạch và thực hiện chương trình đào tạo hệ TCCN, liên thông, nghề ngắn hạn.

- Xây dựng, quản lý  và tổ chức thực hiện các công tác giảng dạy, học tập của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình môn học cho các ngành nghề do trường đào tạo.

- Kết hợp với khoa xây dựng định mức tiêu hao vật tư cho các nghề đào tạo.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, các hoạt động nghiệp vụ về giảng dạy và học tập, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào quá trình đào tạo.

- Tham gia Hội đồng Khoa học - Đào tạo với chức danh thư ký.

- Phối hợp với khoa tổ chức hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi học kỳ, tổ chức công tác coi thi, chấm thi, cấp bằng tốt nghiệp.

- Kết hợp với khoa lập kế hoạch thực tập cho học sinh theo tiến độ đào tạo.

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện từng học kỳ, năm học trình Hội đồng xét lên lớp, lưu ban, điều kiện dự thi tốt nghiệp, ngưng tiến độ học tập và buộc thôi học. Phối hợp cùng các phòng, khoa khác trong việc xét khen thưởng, kỷ luật học sinh.

2. Nhiệm vụ:

- Quản lý quá trình đào tạo, kiểm tra việc phân công giáo viên, chế độ giảng dạy của giáo viên, thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.

- Nghiên cứu, đề xuất ký kết các hợp đồng đào tạo, hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng học nghề và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện các hợp đồng đã ký.

- Dự thảo các hợp đồng giảng dạy theo mùa vụ có thời hạn từ dưới 12 tháng theo đề xuất của khoa và các hợp đồng khác theo nhiệm vụ của phòng.

- Thẩm định nhu cầu, tổng hợp lập kế hoạch đề xuất việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo.

- Lập các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học và các báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và qui chế giảng dạy, học tập ở các khoa, kịp thời đề xuất các bổ sung hoặc điều chỉnh cần thiết.

- Lập và thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo phối hợp với các phòng, khoa khác trong trường.

- Lập và thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh hàng năm, phối hợp cùng các đơn vị khác trong tổ chức tuyển sinh (Đưa lên trang Web của trường).

- Làm các thủ tục xin mở mã ngành mới.

- Cung cấp dữ liệu, hồ sơ để xét tốt nghiệp, làm quyết định công  nhận tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tạm thời.    

- Phối hợp với phòng Tài vụ tổ chức thu học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên.

- Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho học sinh sinh viên, trích lục và chứng thực sao y bản chính các văn bản này.

- Tổ chức, quản lý công tác ISO và công tác kiểm tra chuyên môn.

- Tổ chức đề xuất, đăng ký, hướng dẫn, tham gia/tổ chức tuyển chọn/xét chọn, quản lý, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài cấp Trường.