Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707036
  • Lượt truy cập: 129736
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Giới thiệu về Khoa học cơ bản


1.1  Giới thiệu:

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định của Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang. Hoạt động trên cơ sở  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang ban hành kèm theo quyết định số: 1424/QĐ-SGDĐT, ngày 04/9/2012 của Sở Giáo dục và đào tạo An Giang.

Khoa Khoa học cơ bản có đặc thù là một Khoa không trực tiếp quản lý học sinh – sinh viên, Khoa tham gia tổ chức thực hiện giảng dạy các môn Khoa học cơ bản cho học sinh – sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của trường.

Khoa Khoa học cơ bản  trực thuộc Ban giám hiệu, được giao nhiệm vụ đào tạo 2 cấp học trung cấp chuyên nghiệp, sơ cấp nghề. Ngoài ra còn tham gia đào tạo tại các lớp liên kết đào tạo của trường.