Giới thiệu Khoa Kinh tế - Kỹ thuật | Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật An Giang

Thông tin chung

Điều hướng

Đăng nhập

Tuyển sinh

Thống kê

  • Truy cập trang: 2570468
  • Lượt truy cập: 124156
  • Bài viết: 555
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Thông báo lỗi

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) in drupal_send_headers() (line 1246 of /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc(2) : eval()'d code:9) trong drupal_send_headers() (dòng 1246 của /home/nhaetvml/public_html/includes/bootstrap.inc).

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

1. Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

1.1 Giới thiệu

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo quyết định số 10/QĐ-TCKTKT của Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, ký ngày 22/08/2012. Đây là đơn vị trực thuộc trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, một trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo An Giang.Trên cơ sở tách hệ trung học chuyên nghiệp của Đại học An Giang và hệ trung cấp chuyên nghiệp của trường Cao đẳng nghề An Giang.

1.2.  Chức năng

- Tổ chức, triển khai quá trình đào tạo, đánh giá chất lượng và quản lý công tác đào tạo theo mục tiêu đào tạo của nhà trường;

- Kiểm tra, theo dõi và đánh giá kết quả công tác giảng dạy của giáo viên, giảng viên và học tập của sinh viên các bộ môn thuộc khoa;

- Định hướng nhu cầu xã hội trong chuyên ngành đào tạo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp;

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến cá nhân và tổ chức có nhu cầu;

- Tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ thuộc lĩnh vực khoa học – kỹ thuật theo quy định;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý sử dụng và bảo quản tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại khoa.

1.3. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức  quá  trình  đào  tạo  một  hoặc  một  số  ngành;  tổ  chức  quá  trình  đào  tạo  và  các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

- Chủ trì tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo tại các bậc, hệ đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách và tư vấn cho doanh nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn theo kế hoạch của Trường.

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách.

- Quản  lý nội dung, phương pháp,  chất  lượng đào tạo, quản  lý chất  lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

- Tổ chức  đánh  giá  cán bộ,  giáo viên  trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng phụ trách giao.

1.4.Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Trong năm học 2012 - 2013 Khoa đăng ký 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường với kinh phí tối đa 20,000,000 VND/đề tài, Ngoài ra khoa đang chủ động tìm đối tác là các doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ quan ban ngành để phối hợp nghiên cứu đề tài theo yêu cầu xã hội

1.5. Xây dựng đội ngũ

Mặt dù Khoa Kinh tế - Kỹ thuật mới thành lập nhưng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hiện nay khoa có 31 CB-GV, trong đó  11 thạc sĩ (02 nghiên cứu sinh), 19 đại học, 1 trung cấp . Tỷ lệ GVGD có trình độ trên đại học chiếm tỷ lệ 35,5 %

 

Trưởng khoa

Trần Thanh Dũng

Năm sinh: 1972

Học vị: Ths. Công nghệ sinh học (Thực phẩm)

Điện thoại: 0918.537721

Email: ttdung1972@gmail.com

(xem chi tiết)

Phó trưởng khoa

Trương Quốc Bình

Năm sinh: 1975

Học vị: Ths. Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống

Điện thoại: 0986.993179

Email: tqbinhagi@gmail.com

(xem chi tiết)