Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707067
  • Lượt truy cập: 129737
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Hoạt động hợp tác

Thông báo tuyển sinh Đại học- Hình thức đào tạo từ xa

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------

Số: 1863/ĐHCT-LKĐT

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2012