Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982068
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Hoạt động nghiên cứu

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

Tham khảo viết sáng viết kinh nghiệm

1. Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Xem

2. Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm Xem

Kỹ thuật trình bày văn bản

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đơn vị sử dụng lao động

Cao Văn Thích

Phó Hiệu trưởng trường TC. KT – KT An Giang

Sáng kiến kinh nghiệm

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY LÝ THUYẾT MÔN TIN HỌC TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT AN GIANG

Phạm Văn Nhã

Trường Trung Cấp

 Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

  1. Vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy lý thuyết tin học

Hiện nay việc ứng dụng tin học rất rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, do đó ở trường phổ thông việc dạy môn tin học đã trở thành môn bắt buộc, và đối với trường trung cấp chuyên nghiệp của chúng ta thì nó lại càng quan trọng hơn, vì nó hỗ trợ cho giáo viên rất nhiều, từ việc soạn bài giảng đến thiết kế giáo án điện tử đồng thời nó cũng giúp các em học sinh trong học tập, nghiên cứu, cũng như tìm kiếm các tài liệu liên quan đến chương trình học của mình.

Nghiên cứu khoa học

 

Ảnh hưởng của prohexadione calcium lên sinh trưởng và năng suất đậu phộng (Arachis hypogaea L.) tại Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Ths. Trương Thành Tâm1, Ts. Nguyễn Minh Chơn2

TÓM LƯỢC

Trái lép và cành bò lan là những yếu tố quan trọng làm giảm năng suất đậu phộng. Việc làm giảm chiều cao cây, giảm số cành bò lan và tăng số trái chắc bằng việc ứng dụng anti-gibberellin phù hợp là một cách được xem là có hiệu quả. Kết quả đã cho thấy xử lý prohexadione calcium ở liều lượng 120 g a.i./ha và xử lý một lần vào thời điểm 50 ngày sau khi gieo làm giảm chiều dài lóng, chiều cao thân chính ngắn hơn 31,3%, giảm số cành bò lan 42,9%, tăng tỷ lệ thư đài cho trái 9,9%, số trái chắc tăng 20,5%, và năng suất hột tăng thêm 18,6% (800 kg/ha) so với trung bình của nghiệm thức đối chứng. Số liệu thí nghiệm cũng cho thấy rằng việc ứng dụng prohexadione calcium để làm tăng năng suất hột có tương quan với việc giảm số cành bò lan, giảm chiều cao cây, tăng số trái và tỷ lệ thư đài cho trái. Các thí nghiệm về phân tích cho thấy prohexadione calcium không làm thay đổi hàm lượng dầu của đậu phộng. Prohexadione calcium ức chế sự sinh tổng hợp gibberellin nội sinh nên làm giảm chiều dài lóng thân, chiều cao thân và giảm số cành bò lan trên đậu phộng. Xem chi tiết 

Báo cáo khoa học


Đánh giá mức độ tích lũy đạm, lân trong ao nuôi cá tra

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY ĐẠM, LÂN TRONG AO NUÔI CÁ TRA (Pangasianodon hypophthamus) THÂM CANH

Cao Văn Thích

TÓM TẮT

Công nghệ nuôi thủy sản trong hệ thống tuần hoàn

 

Công nghệ nuôi thủy sản trong hệ thống tuần hoàn, một hướng mới cho nghề nuôi thủy sản

Cao Văn Thích – Phó hiệu trưởng

1. Giới thiệu

Ngành nuôi trồng thủy sản có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Trong những năm qua, sản xuất thủy sản đã đạt những thành tựu rất lớn.