Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929765
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Hoạt động phong trào

Hội thi văn nghệ chào mừng 20-11

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ

 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012

        I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

 

            - Nhằm tạo ra các hoạt động có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012.