Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700626
  • Lượt truy cập: 129562
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Lịch học Đại học VLVH-LT

STT TÊN LỚP DOWNLOAD Ghi chú
1 Lớp Luật VHVL Khóa 1(DB13L772) Xem DS HOÀN THÀNH ĐIỂM DỰ THI TN DB13L772
2 Xây dựng công trình thủy 2013 Xem  
3 Lớp Luật VHVL Khóa 2 (DB13L7721) 

Xem

 
4 Lớp Luật liên thông khóa 2(DE13L7721)

Xem

DS hoàn thành điểm số dự thi TN

5 Lớp Luật VHVL khóa 3 (DB14L772) Xem

 DS SINH VIÊN ĐỦ DK DỰ THI TN

Thống kê chứng chỉ AV, TH

6 Luật văn bằng 2- Khóa 2014-ĐH Cần Thơ (CP1432Q1) Xem Lịch bảo vệ luận văn
7 Luật DB14L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2014 Xem

 

8 Luật LT DE14L772 Trà Vinh- 11/2014 Xem

Danh sách ngành pháp lý-luật và gần ngành pháp lý-Luật

9 Nông nghiệp DE14NN772 Trà Vinh 11/2014 Xem Lịch ôn thi TN
10 Kế toán DE14KT772 Trà Vinh-11/2014

Xem

Lịch ôn thi TN
11 Luật VHVL DB15L772 -Trà Vinh- đợt tháng 04/2015 Xem  
12 Luật Liên thông DE15L772-Trà Vinh-đợt tháng 04/2015 Xem

 

13 Kế toán liên thông DE15KT772-Trà Vinh-đợt tháng 04/2015

Xem

 

14 Nông nghiệp liên thông DE15NN772-Trà vinh-đợt háng 04/2015

Xem

Xem

Lịch ôn thi TN

Lịch học và thi lại

15 Luật Văn bằng 2 Cần Thơ 2015 (CP1532H1) Xem  
16 Luật hệ VLVH DB15L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

17 Luật hệ LT DE15L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

18 Kế toán hệ LT DE15KT7721- Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

19 Nông nghiệp hệ LT DE15NN7721- Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP

Thống kê chứng chỉ AV, TH

20 Luật hệ VLVH DB16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
21 Luật hệ LT DE16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
22 Nông nghiệp hệ LT DE16NN772 -Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
23 Luật Liên thông DE17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
24 Luật VLVH DB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
25 Luật Văn bằng 2 VB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
26 Nông nghiệp Liên thông DE17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
27 Kế toán Liên thông DE17KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
28 Kế toán Liên thông DE17KT7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
29 Luật Liên thông DE17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
30 Luật VLVH DB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
31 Luật Văn bằng 2 VB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
32 Nông nghiệp Liên thông DE17NN7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem