Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 3057472
  • Lượt truy cập: 140950
  • Bài viết: 657
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TTT13A1

Bảng điểm mẫu Xem

HỌC KỲ III
01 Anh văn chuyên ngành Xem
02 Phương pháp TNĐR Xem
03 Khuyến nông Xem
04 Cỏ dại Xem
05 Pháp luật chuyên ngành Xem
6 Phòng trừ dịch hại Xem
7 Công nghệ sau TH Xem
8 Thủy nông Xem
9 Tổ chức quản lý sản xuất Xem
10 Kiến tập Xem
11 Thực tập chuyên môn Xem

 

HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014
01 Pháp Luật Xem
02 Ngoại ngữ 2 Xem
03 Sinh thái NNPTBV Xem
04 Bệnh cây chuyên khoa Xem
05 Bảo vệ thực vật ĐC Xem
06 Côn trùng chuyên khoa Xem
07 Cây ăn quả Xem
08 Cây công nghiệp Xem
09 Cây lúa Xem
10 Cây rau Xem
11 Giống cây trồng Xem
     
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014
01 Ngoại ngữ 1 Xem
02 Chính trị Xem
03 Giáo dục quốc phòng Xem
04 Giáo dục thể chất Xem
05 Tin học Xem
06 Sinh lý thực vật Xem
07 Sử dụng thuốc BVTV Xem
08 Cơ khí nông nghiệp Xem
09 Sử dụng năng lượng TKHQ Xem
10 Khí tượng nông nghiệp Xem
11 Cây lương thực Xem
12 Đất và phân bón Xem