Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2922016
  • Lượt truy cập: 136586
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Bảng điểm TCN13A

Bảng điểm mẫu Xem

HỌC KỲ III
01 Pháp Luật chuyên ngành Xem
02 Bệnh ký sinh gia súc Xem
03 Bệnh dinh dưỡng Xem
04 Ngoại và sản khoa Xem
05 Vệ sinh gia súc Xem
06 Chăn nuôi dê thỏ Xem
07 Kiểm nghiệm SPĐV Xem
08 Chăn nuôi trâu bò Xem
09 Bệnh chó mèo Xem
10 Kiến tập Xem
11 Thực tập chuyên môn Xem

 

HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014
01 Pháp Luật Xem
02 Ngoại ngữ 2 Xem
03 Anh văn chuyên ngành Xem
04 Chăn nuôi gia cầm Xem
05 Chăn nuôi heo Xem
06 Dinh dưỡng và TA Xem
07 Miễn dịch học Xem
08 Chẩn đoán bệnh nội khoa Xem
09 Phương pháp TN Xem
10 Vi sinh và BTN Xem

 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2013-2014
01 Ngoại ngữ 1 Xem
02 Chính trị Xem
03 Giáo dục quốc phòng Xem
04 Giáo dục thể chất Xem
05 Tin học Xem
06 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
07 Khởi tạo doanh nghiệp Xem
08 Dược lý thú y Xem
09 Bảo vệ môi trường Xem
10 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem